مهر 96
وضعیت معرفی وجذب تسهیلات خط اعتباری شماره 5 مکانیزاسیون کشاورزی در سال 96 1396/07/30           تسهیلات (میلیون ریال)
       
ردیف استانها
سهمیه
ابلاغی
معرفی
درصد 
معرفی
جذب
درصد 
جذب
1 آذربا‏یجا‏ن‏شرقى‏ 968056 925052 96 137806 14.2
2 آذربا‏یجا‏ن‏غربى‏ 562089 265000 47 148400 26.4
3 ا‏ردبیل‏ 547981 396275 72 85886 15.7
4 ا‏صفها‏ن‏ 600085 364741 61 72882 12.1
5 ا‏لبرز 140412 217600 155 92913 66.2
6 ا‏یلام‏ 326686 123339 38 28707 8.79
7 بوشهر 150897 60324 40 17166 11.4
8 تهرا‏ن‏ 265274 333794 126 91932 34.7
9 جنوب کرمان 190047 78561 41 30984 16.3
10 چهارمحال‏وبختیاری 252426 176778 70.0 75723 30.0
11 خراسان جنوبی 260153 150993 58.0 15455 5.9
12 خراسان رضوی 878716 582017 66 226015 25.7
13 خراسان شمالی 290250 154940 53 103784 35.8
14 خوزستان 1027949 824639 80.2 335194 32.6
15 زنجان 456413 314868 69 95829 21.00
16 سمنان 188803 76971 40.8 51833 27.5
17 سیستان وبلوچستان 272236 32458 12 8086 3.0
18 فارس 841363 538189 64 325869 38.7
19 قزوین 452392 445559 98 88881 19.6
20 قم 181708 122326 67 39439 21.7
21 کردستان 599522 521564 87 120602 20.1
22 کرمان 437209 281095 64 223366 51.1
23 کرمانشاه 583281 250578 43.0 87828 15.1
24 کهکیلویه‏وبویراحمد 371122 439961 119 119765 32.3
25 گلستان 629127 365585 58 115595 18.4
26 گیلان 530064 472304 89.1 188301 35.5
27 لرستان 556985 488434 88 390055 70.0
28 مازندران 663085 577796 87 392561 59.2
29 مرکزی 598988 529247 88.4 104629 17.47
30 هرمزگان 138290 55982 40 15194 11.0
31 همدان 685457 309155 45.1 106581 15.5
32 یزد 352934 293436 83 97163 27.5
جمع 15000000 10769561 71.8 4034424 26.9
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/02
تعداد بازدید:
270
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal