سه ماهه منتهی به خرداد96
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/03/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد خرداد ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان خرداد ماه
1 فارس 2108 3889
2 تهران 1688 2064
3 جنوب کرمان 821 1667
4 اصفهان 1024 1391
5 خوزستان 1297 1304
6 سمنان 467 1071
7 خراسان رضوی 662 946
8 هرمزگان 857 932
9 همدان 818 818
10 چهارمحال و بختیاری 533 812
11 کرمان 423 749
12 خراسان جنوبی 591 592
13 لرستان 580 580
14 سیستان و بلوچستان 527 527
15 بوشهر 517 517
16 آذربایجان غربی 276 499
17 البرز 139 408
18 قزوین 32 386
19 یزد 292 364
20 مازندران 227 334
21 کهگیلویه و بویراحمد 260 329
22 خراسان شمالی 194 313
23 کرمانشاه 147 295
24 اردبیل 266 283
25 قم 106 250
26 کردستان 201 226
27 زنجان 224 224
28 مرکزی 27 224
29 گلستان 102 123
30 ایلام 24 63
31 آذربایجان شرقی 14 57
32 گیلان 39 39
جمع کل 15483 22276
جمع کل از ابتدا تا کنون 1623356


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/03/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت عملکرد خرداد جمع
1 فارس 494 1287 2108 3889
2 تهران 0 376 1688 2064
3 جنوب کرمان 126 720 821 1667
4 اصفهان 0 367 1024 1391
5 خوزستان 0 7 1297 1304
6 سمنان 61 543 467 1071
7 خراسان رضوی 160 124 662 946
8 هرمزگان 67 8 857 932
9 همدان 0 0 818 818
10 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 812
11 کرمان 24 302 423 749
12 خراسان جنوبی 0 1 591 592
13 لرستان 0 0 580 580
14 سیستان و بلوچستان 0 0 527 527
15 بوشهر 0 0 517 517
16 آذربایجان غربی 56 167 276 499
17 البرز 0 269 139 408
18 قزوین 65 289 32 386
19 یزد 4 68 292 364
20 مازندران 25 82 227 334
21 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 329
22 خراسان شمالی 40 79 194 313
23 کرمانشاه 1 147 147 295
24 اردبیل 2 15 266 283
25 قم 129 15 106 250
26 کردستان 0 25 201 226
27 زنجان 0 0 224 224
28 مرکزی 0 197 27 224
29 گلستان 11 10 102 123
30 ایلام 0 39 24 63
31 آذربایجان شرقی 25 18 14 57
32 گیلان 0 0 39 39
جمع کل 1347 5446 15483 22276تاریخ به روز رسانی:
1396/08/15
تعداد بازدید:
251
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal