آبان 96
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/08/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد آبان ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان آبان ماه
1 فارس 2081 13133
2 اصفهان 1076 8549
3 همدان 927 5928
4 تهران 1162 4953
5 هرمزگان 402 4937
6 جنوب کرمان 408 4741
7 خراسان جنوبی 730 4241
8 کرمان 519 3588
9 خراسان رضوی 567 3403
10 ایلام 1321 3153
11 لرستان 33 3123
12 سمنان 105 2599
13 کهگیلویه و بویراحمد 321 2592
14 آذربایجان غربی 565 2519
15 سیستان و بلوچستان 330 2467
16 کرمانشاه 297 2462
17 مرکزی 272 2384
18 خراسان شمالی 182 2254
19 آذربایجان شرقی 221 2105
20 کردستان 168 2084
21 گلستان 452 2031
22 چهارمحال و بختیاری 187 2010
23 بوشهر 132 1998
24 خوزستان 10 1993
25 قزوین 16 1777
26 گیلان 607 1529
27 زنجان 126 1371
28 اردبیل 118 1338
29 یزد 10 1248
30 مازندران 132 1230
31 قم 110 1170
32 البرز 135 704
جمع کل 13722 99614
جمع کل از ابتدا تا کنون 1700694
 
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/08/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد عملکرد شهریور عملکرد مهر عملکرد آبان جمع
1 فارس 494 1287 2108 1995 2088 1979 1101 2081 13133
2 اصفهان 0 367 1024 305 2804 1724 1249 1076 8549
3 همدان 0 0 818 301 886 1723 1273 927 5928
4 تهران 0 376 1688 506 1 1115 105 1162 4953
5 هرمزگان 67 8 857 1055 880 871 797 402 4937
6 جنوب کرمان 126 720 821 214 1147 562 743 408 4741
7 خراسان جنوبی 0 1 591 690 408 479 1342 730 4241
8 کرمان 24 302 423 195 982 1043 100 519 3588
9 خراسان رضوی 160 124 662 362 652 333 543 567 3403
10 ایلام 0 39 24 209 357 149 1054 1321 3153
11 لرستان 0 0 580 842 1553 35 80 33 3123
12 سمنان 61 543 467 720 270 188 245 105 2599
13 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 342 246 426 928 321 2592
14 آذربایجان غربی 56 167 276 143 615 161 536 565 2519
15 سیستان و بلوچستان 0 0 527 40 339 977 254 330 2467
16 کرمانشاه 1 147 147 173 99 1453 145 297 2462
17 مرکزی 0 197 27 116 383 942 447 272 2384
18 خراسان شمالی 40 79 194 12 160 872 715 182 2254
19 آذربایجان شرقی 25 18 14 135 1250 281 161 221 2105
20 کردستان 0 25 201 602 176 352 560 168 2084
21 گلستان 11 10 102 715 316 143 282 452 2031
22 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 323 438 86 164 187 2010
23 بوشهر 0 0 517 207 731 388 23 132 1998
24 خوزستان 0 7 1297 219 19 381 60 10 1993
25 قزوین 65 289 32 50 48 1230 47 16 1777
26 گیلان 0 0 39 275 54 259 295 607 1529
27 زنجان 0 0 224 270 269 329 153 126 1371
28 اردبیل 2 15 266 234 300 156 247 118 1338
29 یزد 4 68 292 612 131 84 47 10 1248
30 مازندران 25 82 227 80 229 295 160 132 1230
31 قم 129 15 106 256 124 346 84 110 1170
32 البرز 0 269 139 49 10 61 41 135 704
جمع کل 1347 5446 15483 12247 17965 19423 13981 13722 99614
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/02
تعداد بازدید:
194
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal