تیر

آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 7 مکانیزاسیون( تا پایان تیرماه 98)      تاریخ تنظیم 98/5/13


ردیف

نام استان

سهمیه ابلاغی

مبلغ معرفی شده

درصد معرفی

مبلغ جذب شده

درصد جذب


1

آذربایجان شرقی

819000

808822.49

98.8

120174

14.7


2

آذربایجان غربی

742000

186674

25.2

104660

14.1


3

اردبیل

638000

323560.5

50.7

146740

23.0


4

اصفهان

656000

87904

13.4

19680

3.0


5

ایلام

408000

125623.2

30.8

49408.8

12.1


6

البرز

187000

83215

44.5

935

0.5


7

بوشهر

212000

53636

25.3

38160

18.0


8

تهران

407000

203500

50.0

52910

13.0


9

چهار محال بختیاری

305000

40561

13.3

21350

7.0


10

جنوب کرمان

411000

77609

18.9

41100

10.0


11

خراسان جنوبی

375000

234477

62.5

38802

10.3


12

خراسان رضوی

1234000

667398

54.1

222120

18.0


13

خراسان شمالی

362000

18100

5.0

43440

12.0


14

خوزستان

1187000

346604

29.2

189920

16.0


15

زنجان

533000

112152

21.0

39655.2

7.4


16

سمنان

283000

264912.14

93.6

118782.4

42.0


17

سیستان و بلوچستان

371000

14840

4.0

22260

6.0


18

فارس

1119000

1251101

111.8

292229

26.1


19

قزوین

457000

213000

46.6

71400

15.6


20

قم

192000

83718

43.6

27264

14.2


21

کردستان

667000

152821

22.9

4878

0.7


22

کرمان

597000

67654

11.3

66154

11.1


23

کرمانشاه

658000

65800

10.0

157920

24.0


24

کهگیلویه و بویراحمد

362000

148420

41.0

3620

1.0


25

لرستان

593000

187061

31.5

77090

13.0


26

گلستان

777000

313393

40.3

116550

15.0


27

گیلان

740000

281839

38.1

240846

32.5


28

مازندران

738000

188661

25.6

148372

20.1


29

مرکزی

613000

195442

31.9

42910

7.0


30

هرمزگان

199000

47760

24.0

53730

27.0


31

همدان

763000

350980

46.0

254709

33.4


32

یزد

395000

275403

69.7

45960

11.6


جمع

 

18000000

7472641.33

41.5

2873729.4

16.0


 * آمار و ارقام بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استانها و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی . گروه نظارت و ارزیابی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 7 مکانیزاسیون( تا پایان تیرماه 98)      تاریخ تنظیم 98/5/13

ردیف

نام استان

سهمیه ابلاغی

مبلغ معرفی شده

درصد معرفی

مبلغ جذب شده

درصد جذب

1

سمنان

283000

264912.14

93.6

118782.4

42.0

2

همدان

763000

350980

46.0

254709

33.4

3

گیلان

740000

281839

38.1

240846

32.5

4

هرمزگان

199000

47760

24.0

53730

27.0

5

فارس

1119000

1251101

111.8

292229

26.1

6

کرمانشاه

658000

65800

10.0

157920

24.0

7

اردبیل

638000

323560.5

50.7

146740

23.0

8

مازندران

738000

188661

25.6

148372

20.1

9

بوشهر

212000

53636

25.3

38160

18.0

10

خراسان رضوی

1234000

667398

54.1

222120

18.0

11

خوزستان

1187000

346604

29.2

189920

16.0

12

قزوین

457000

213000

46.6

71400

15.6

13

گلستان

777000

313393

40.3

116550

15.0

14

آذربایجان شرقی

819000

808822.49

98.8

120174

14.7

15

قم

192000

83718

43.6

27264

14.2

16

آذربایجان غربی

742000

186674

25.2

104660

14.1

17

تهران

407000

203500

50.0

52910

13.0

18

لرستان

593000

187061

31.5

77090

13.0

19

ایلام

408000

125623.2

30.8

49408.8

12.1

20

خراسان شمالی

362000

18100

5.0

43440

12.0

21

یزد

395000

275403

69.7

45960

11.6

22

کرمان

597000

67654

11.3

66154

11.1

23

خراسان جنوبی

375000

234477

62.5

38802

10.3

24

جنوب کرمان

411000

77609

18.9

41100

10.0

25

زنجان

533000

112152

21.0

39655.2

7.4

26

چهار محال بختیاری

305000

40561

13.3

21350

7.0

27

مرکزی

613000

195442

31.9

42910

7.0

28

سیستان و بلوچستان

371000

14840

4.0

22260

6.0

29

اصفهان

656000

87904

13.4

19680

3.0

30

کهگیلویه و بویراحمد

362000

148420

41.0

3620

1.0

31

کردستان

667000

152821

22.9

4878

0.7

32

البرز

187000

83215

44.5

935

0.5

جمع

 

18000000

7472641.33

41.5

2873729.4

16.0

*میانگین جذب اعتبار در سطح کشور 16 درصد می باشد که میزان جذب در 10 استان بالاتر از میانگین و مابقی پایینتر است .

*میانگین درصد معرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.8 درصد و میانگین درصد جذب نیز در سال جاری   ، 6.4 درصد افزایش یافته است .

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
13
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal