مدیران دفتر
لیست اسامی و تلفنهای دقتر هماهنگی امور استانها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

آقای مهندس محمدرضا قدسی

مشاور وزیر و مدیرکل

43541300-43541301

آقای مهندس ولی گودرزوند چگینی

معاون دفتر

43541302-43541303

آقای سید باقر خنجری

معاون دفتر

43541302-43541303

آقای پرویز رحیم پور

مسئول دفتر

43541300-43541301

آقای حسین مهدوی مقدم

رئیس گروه نظارت و ارزیابی

43541322


رئیس گروه حوادث غیر مترقبه و مناطق محروم

43541325

آقای محمد خداگو ابیانه

رئیس گروه هماهنگی و پیگیری

43541314

آقای  فرهاد سیامکی

رئیس گروه تدوین ضوابط و معیارها

43541316

خانم اظهر قضایی

رئیس گروه امور مدیران

43541321

آقای محمد عبدالرزاقیان

مسئول امور عمومی

43541312

آقای قربانعلی رسولی

مسئول آی تی 

43541313

نمابر: 88199631

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/03
تعداد بازدید:
4139
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal